Cinema City POPusť uzdu fantázii!
 1. VYMAĽUJ popcornovú
  krabicu od 1. do 30. 6.
  online alebo na súťažný leták
 2. Registruj sa
 3. Zdieľaj a zbieraj hlasy
 4. Vyhraj filmovú párty v Cinema City
KreslenieGaléria

Až 12 diel zvíťazí v troch kolách:

 • 10. 6.
 • 20. 6.
 • 30. 6.

a bude vytlačených na popcornové krabice v špeciálnej edícií POPfantázia.

DO KONCA . kola:10

Nahrávam

Pozri sa na celú Galériu